Especialitzacions


Boot Systems disposa de les següents especialitzaciohns que acrediten el nostre coneixement i la nostra experiència.

Com a Gold Partner d’Oracle:

  • SPARC T-Series
  • Oracle Solaris
  • Oracle Solaris Cluster
  • SPARC Enterprise Entry-Midrange Servers

Com a Partner d’EMC:

  • VNX
  • Unity
  • DataDomain