Nota legal


Benvingut al lloc web de Boot Systems S.L. Per a donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Boot Systems S.L.
Domicili: Carrer Numància 73, planta 7 oficina A, 08029 Barcelona
Contacte: Telf. (+34) 93 539 93 02; fax. (+34) 93 321 46 34
Correu electrònic: info@boot-systems.com.

Condicions d'ús


Les presents condicions regulen l’ús del lloc web on es facilita al públic informació relativa als serveis de Boot Systems. Li preguem llegeixi detingudament la informació que li facilitem.
El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.
Aquest lloc web conté materials, com articles, estudis, descripció de projectes, preparats per Boot Systems amb finalitats únicament informatives. Boot Systems li informa que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment sense notificació prèvia.

1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, entenent per contingut a títol merament enunciatiu, texts, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i el programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis fonts necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Boot Systems o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits els drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc Web.

En particular, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa.

Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de Boot Systems S.L. i sempre que es faci referència a la titularitat de Boot Systems S.L. dels drets indicats de propietat intel·lectual i industrial. Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ell continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualsevol dels actes d’explotació descrits en el paràgraf anterior.

L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Boot Systems S.L. o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

2. Links
Els links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals Boot Systems S.L. no exerceix cap tipus de control, no respon ni dels continguts ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc no implica que es recomani o aprovi els seus continguts.

3. Modificacions
A fi de millorar el lloc web, Boot Systems S.L. es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com altres condicions particulars.

4. Exclusió de responsabilitat
Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Boot Systems S.L., els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals poguessin patir els continguts aquest lloc web o altres continguts a què es pugui accedir a través de la mateixa.

Boot Systems S.L., els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables pels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.La informació d’aquest lloc web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

Boot Systems S.L. no garanteix l’absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Boot Systems S.L. no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a aquest lloc web o que el mateix sigui lliure d’errors, corresponent a l’usuari del lloc Web, en qualsevol cas, l’obligació de disposar eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos o lesius.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Boot Systems S.L. pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc web, en tot cas, es fa sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

5. Protecció de Dades de Caràcter Personal
Informem a aquelles persones que enviïn el seu currículum per correu electrònic o un altre mitjà que si el perfil coincideix amb el sol·licitat per l’empresa, les seves dades seran incorporades en un fitxer el responsable del qual és Boot Systems S.L., amb domicili al Carrer Numància 73, planta 7, Oficina A, 08029 Barcelona, i que seran tractats amb la finalitat de gestionar el procés de selecció de candidats. Finalment, i en compliment del disposat a l’article 34.e) LOPDCP, demanem el seu consentiment perquè puguem transferir les seves dades, als destinataris i en els termes i condicons anteriorment exposats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot si no ofereixen un nivell de protecció equiparable al de la LOPDCP.

6. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat
En el cas que qualsevol usuari del lloc web tingués coneixement sobre els links que remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb Boot Systems S.L. indicant els següents extrems:

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica; Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l’enllaç.

En el supòsit de violació de drets, tals com la propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, en el seu cas, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.

La recepció per part de Boot Systems S.L. de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el disposat en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

7. Legislació
Les presents condicions d’ús es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la legislació espanyola.