WE COMPLETE YOUR IT

Triar la millor solució a cada necessitat, situació o problema.
Boot Systems posa a la seva disposició l’EXPERIÈNCIA, el CONEIXEMENT i l’ESPECIALITZACIÓ Oracle Solaris / SPARC
del seu equip de professionals.

Experiència

Desenvolupada durant més de 15 anys de professió en projectes Sun Solaris / SPARC.

Coneixement

Aconseguit mitjançant l'execució de projectes i el mètode adquirit com a professionals de Sun Professional Services i Sun Suport Services.

Especialització

En sistemes Oracle Solaris / SPARC, la millor opció Enterprise Server.