SERVEIS GESTIONATS

El constant creixement del volum d’infraestructures TI dins dels negocis en la consecució de processos més eficients, condueix les empreses a realitzar fortes inversions en recursos humans per a fer el seguiment dels serveis en producció.

Tanmateix, és molt complicat disposar del millor coneixement per a cadascun d’aquells productes que conformen un servei. L’equip de Boot Systems posa a disposició del client un equip multidisciplinari per tal de cobrir tota l’àrea de sistemes i realitzar les tasques diàries com són el monitoratge i l’administració dels serveis.

Hi ha d’altres escenaris com situacions puntuals de càrregues de treball les quals poden ser resoltes pels nostres Serveis Gestionats. Per tal de facilitar els Serveis Gestionats oferim als clients l’opció que el nostre equip treballi localment des de les seves instal·lacions o bé des de el Centre d’Operacions i Administració remot propi de Boot Systems.

Top