Oracle Linux Virtualization Manager & Hard Partitioning

Aquest document descriu el hard partitioning amb Oracle Linux KVM conjuntament amb l'Oracle Linux Virtualization Manager i com utilitzar-lo per ajustar-se a les polítiques de llicències d'Oracle per a entorns particionats.https://www.oracle.com/a/ocom/docs/linux/ol-kvm-hard-partitioning.

Photo credit: psd on Visual Hunt / CC BY

Top